HAU.ldu.vn

HAU lifelong education

Cộng đồng học tập suốt đời dành cho các thành viên của Vietnamist.com từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn

Giới thiệu

Vietnamist.com thành lập HAU.ldu.vn giúp các thành viên từ HAU.edu.vn thể hiện năng lực học tập suốt đời trên một website luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn là YourCVname.HAU.ldu.vn

Thay vì phải gửi các bằng cấp và dự án để chứng tỏ rằng "Tôi là một người có tinh thần học tập suốt đời từ HAU.edu.vn" thì bạn chỉ cần gửi website YourCVname.HAU.ldu.vn.

Nếu bạn muốn chứng tỏ là một thành viên ưu tú của cộng đồng này, hãy 'ký tên' bằng các tên miền danh hiệu mà bạn đã có tại HAU.cupVN.com.

'Chữ ký' bằng những tên miền trên sẽ giúp các thành viên của cộng đồng này và những cộng đồng khác thuộc Ldu.vn kết nối với bạn. Đó là cách mà Vietnamist.com giúp các thành viên kết nối với nhau trong một cộng đồng học tập suốt đời đa ngành nghề, đa quốc gia tại Ldu.vn

Cách đăng ký vào cộng đồng này

Đây là một cộng đồng thành viên của ldu.vn nên bạn vui lòng đăng ký vào cộng đồng này tại ldu.vn